Tree testing

Tree testing wordt gebruikt om de boomstructuur, ofwel de navigatie en informatiearchitectuur van jouw platform te evalueren. Jij kent je website door en door waardoor het lijkt alsof alles logisch gestructureerd is, maar denken jouw gebruikers daar ook zo over?

een illustratie van een informatiearchitectuur
Een illustratie van een card sorting workshop

Wat is het doel van tree testing?

Met de boomstructuurtest of tree test komen we te weten of gebruikers hun weg vinden doorheen jouw informatiearchitectuur. We gaan na of ze de informatie vinden die ze zoeken, of ze die ook snel genoeg vinden en hoeveel denkwerk dit vergt bij de gebruiker. We zoeken het antwoord op de vraag: is jouw navigatie voor de gebruiker intuïtief?

Een tree test is vaak de evaluatie van een card sorting workshop. Daarbij orden je alle informatie op jouw platform in categorieën. Zo bouw je stap voor stap een informatiearchitectuur op die de basis wordt voor je navigatie.

Sarie en Pieter-jan in een workshop

Hoe werkt tree testing?

1. Testscenario’s bepalen

Eerst onderzoeken we voor welke redenen een gebruiker op jouw digitaal platform terechtkomt. Wat hoopt die gebruiker er te vinden? We definiëren scenario’s aan de hand van concrete vragen die een gebruiker met jouw platform wil beantwoorden.

Een illustratie van een persoon die een card sorting workshop doet

2. Navigatiestructuur bepalen

We halen de hoofdnavigatie uit je platform en laten testgebruikers enkel daarmee werken. Ze hebben dus geen toegang tot de content op je platform, enkel tot de navigatie. De navigatiestructuur zelf wordt veelal met een card sorting workshop bepaald. We kunnen je huidige navigatie testen, maar kunnen ook een AB-test uitvoeren en zo de doeltreffendheid van twee verschillende navigatiestructuren vergelijken.

Een illustratie van een webpagina

3. Reële pad achterhalen

We vragen testgebruikers vervolgens om per scenario een opdracht uit te voeren en te navigeren naar waar zij de gevraagde informatie verwachten te vinden. Terwijl de testgebruikers de opdracht uitvoeren, registreren we nauwkeurig de benodigde tijd en het afgelegde traject. We brengen vier variabelen in kaart:

  • Slaagpercentage: hoeveel testgebruikers vonden wat ze zochten?
  • Doeltreffendheid: hoeveel testgebruikers deden dat in één keer (zonder terug te navigeren)?
  • Tijd: in welke tijd deden ze dat?
  • Afgelegde weg: welke weg legden ze af?
Bram en Bert die aan een whiteboard staan en een informatiearchitectuur uittekenen

4. Platform optimaliseren

We analyseren de uitkomst van de gebruikerstesten en optimaliseren op basis daarvan de informatiearchitectuur en navigatie van je platform. Het doel is dat informatie op een logische manier is gestructureerd en dat gebruikers eenvoudig vinden wat ze zoeken.

Sarie, een collega van UXMen aan een whiteboard

Waarom tree testing?

  • Inzicht in hoe we jouw navigatie intuïtiever kunnen maken
  • Roadmap naar een heldere informatiearchitectuur
  • Relatief eenvoudige methode omdat je hiervoor geen klikbare prototypes nodig hebt