First click testing

Meer dan 1.000 keer per dag, zo vaak klikt iemand gemiddeld met de muis of touchpad. Van al die kliks zijn er twee van onschatbare waarde: de klik naar je website en de eerste klik op je website. Bij first click testing analyseren we of die eerste klik ook de kortste weg is naar het doel van de gebruiker.

Vrouw met muis en laptop

Het belang van de eerste klik

Het baanbrekend onderzoek “First Click Usability Testing” door Bob Bailey en Cari Wolfson benadrukt het belang van die eerste klik. Of een gebruiker met een eerste klik op jouw platform in de juiste richting zit, heeft een grote invloed op de kans dat de gebruiker uiteindelijk zijn of haar doel zal bereiken.

87%

slaagkans bij een juiste eerste klik

46%

slaagkans bij een foute eerste klik

Sarie en Pieter-Jan die een fist click test houden

Hoe werkt first click testing?

1. Testscenario’s bepalen

Als eerste bepalen we de meest voorkomende scenario’s die we willen testen: wat willen gebruikers te weten komen op jouw platform? Wat is hun doel?

Voorbeeld: Een gebruiker wil weten wat het retourbeleid van jouw webshop is.

Een webpage met chronosmeter

3. Reële pad achterhalen

Daarna laten we testgebruikers los op je platform om te weten te komen of zij die kortste weg naar dat doel ook vinden en hoelang ze daarvoor nodig hebben. We bepalen daarbij ook of er twijfel was bij die keuze en hoe moeilijk de keuze was.

Voorbeeld: Uit de testen blijkt dat gebruikers er gemiddeld 14 seconden over doen om dit te vinden en navigeren in de meeste gevallen via “Homepagina > FAQ > Retouren > Retourbeleid”.

Bert, een collega van UXMen

4. Platform optimaliseren

Dit geeft een beeld van hoe correct de eerste klik was in de zoektocht naar de kortste weg naar het doel. Achteraf wordt alle data gecombineerd en krijg je een beeld van hoe gebruiksvriendelijk en intuïtief je homepagina is. Zo kun je bijsturen waar nodig.

Robin en Bram aan een computerscherm

Waarom first click testing?

  • Inzicht in hoe we gebruikers op jouw platform kunnen houden
  • Roadmap naar een intuïtieve homepagina
  • Duidelijkheid over de beste plaats voor call-to-actions op jouw homepagina