Functionele Analyse

Een functionele analyse is voor UX’ers en developers wat een blauwdruk is voor de architect. Het beschrijft alle doelen en verwachtingen van de klant en vormt zo de leidraad doorheen het ontwikkelingsproces. Dankzij zo'n gestructureerde weergave van de geplande functionaliteiten, scheppen we zowel voor jou als klant, als voor de ontwikkelaar, een helder beeld van het beoogde resultaat.

Pieter-Jan en Gill werken een informatiearchitectuur

Waarom een functionele analyse?

Wanneer je gebruikers een vlotte service wilt aanbieden, moet je digitaal platform heel wat kunnen. Om een overzicht te bewaren over alle gewenste functionaliteiten, moet je deze eerst identificeren, analyseren en dan verwerken. Vaak is hiervoor de input van veel stakeholders vereist. Dat maakt het best moeilijk om tot een concreet plan te komen.

Zonder functionele analyse zal er in de meeste gevallen meer tijd en geld gespendeerd worden aan een langdurig ontwikkelingsproces. Dat leidt niet alleen tot een minder kwalitatieve oplossing. Ook is deze achteraf vaak moeilijk aanpasbaar en vatbaar voor bugs.

Een goede functionele analyse:

  • beperkt het risico tijdens het project
  • vermijdt foute veronderstellingen
  • definieert de scope
  • versterkt de communicatie
  • boost de efficiëntie
  • biedt een relevante oplossing van bij de start
Tips voor een doeltreffende FAQ Teaser

Hoe pakken we het aan?

We beginnen aan iedere functionele analyse door het verzamelen van requirements. Vaak weten klanten al goed wat ze willen. Ben je echter nog niet zeker van wat je wil, wat technisch mogelijk is of hoe je dat ingepast krijg in je workflow? Dan helpen we je op weg.

Weet je echter wél goed wat je wilt, maar is je collega een andere mening toegedaan? Dan helpen we jullie via dynamische workshops tot consensus komen.

Om onze beschrijvingen van de functionele analyse helder te houden, gebruiken we user stories & use cases.

User stories & use cases

User stories en use cases zijn twee van de beste manieren om alle functionele vereisten en het beoogde resultaat van een systeem te beschrijven.

User stories schetsen een specifieke behoefte van de gebruiker in één of enkele zinnen. Ze bevatten net voldoende informatie om te begrijpen wat het systeem moet doen, maar gaan niet dieper in op hoe het systeem werkt.

Een use case op zijn beurt beschrijft de volledige interactie tussen de gebruiker en de software. In dat opzicht is een use case veel gedetailleerder dan een user story. De nadruk ligt op het gedrag dat in het systeem moet worden ingebouwd.

MOSCOW Principe

Het eindresultaat van een goede functionele analyse is een heldere lijst van requirements en user stories op basis waarvan je systeem ontwikkeld kan worden. Om prioriteit toe te kennen aan wat cruciaal is en wat eerder nice to have, gebruiken we MOSCOW. Dit is een prioriteringstechniek om samen met anderen tot consensus te komen over het belang van elke requirement. We delen ze in volgens: must have,should have, could have en won't have.

Benieuwd hoe wij je digitale oplossing mee vorm kunnen geven?

Contacteer ons

Verzamel inzichten aan de hand van grondige analyses