Diepte-interviews als tool om je UX-design te optimaliseren

Diepte-interviews zijn een krachtige tool die UX-designers kunnen gebruiken om de behoeften en motivaties van hun gebruikers te begrijpen. Door diepgaande gesprekken te voeren met gebruikers, kunnen we waardevolle inzichten verzamelen die we kunnen gebruiken om betere UX-designs te creëren.

Fran, Pieter-Jan en Robin houden een interview

Wat zijn diepte-interviews?

Diepte-interviews zijn gestructureerde gesprekken tussen een interviewer en een gebruiker of potentiële gebruiker van een product of dienst. Anders dan oppervlakkige vragenlijsten richten diepte-interviews zich op het verkrijgen van diepgaande inzichten door open vragen te stellen en actief te luisteren naar wat de gebruiker te zeggen heeft.

Waarom diepte-interviews uitvoeren?

 1. Emoties en motivaties begrijpen: Diepte-interviews stellen ons in staat om de emoties en motivaties achter het gedrag van gebruikers te begrijpen. Wat maakt hen blij, boos, of gefrustreerd? Wat drijft hen om een bepaalde actie te ondernemen?
 2. Problemen identificeren: Diepgaande gesprekken helpen bij het identificeren van problemen die gebruikers mogelijks niet meteen melden. Hierdoor kan ons UX-team knelpunten in de user journey identificeren en oplossen.
 3. Persona's verfijnen: Door diepte-interviews kunnen we meer gedetailleerde persona's creëren. Dit helpt bij het ontwikkelen van ontwerpen en functies die specifiek zijn afgestemd op de behoeften van verschillende gebruikersgroepen.
 4. Iteratief ontwerpen: Diepte-interviews kunnen worden ingezet gedurende het hele ontwerpproces. Ze helpen bij het valideren van ontwerpideeën en het begeleiden van iteratieve verbeteringen op basis van gebruikersfeedback.
 5. Betere oplossingen ontwerpen: Door de pijnpunten van je gebruikers te begrijpen, kun je betere oplossingen ontwikkelen die hun behoeften bevredigen.
 6. Verhoogde gebruikerstevredenheid: Door UX-ontwerpen te creëren die gebaseerd zijn op de behoeften van gebruikers, kun je de gebruikerstevredenheid verhogen.

Hoe we een succesvol diepte-interview uitvoeren

We nemen de tijd om één-op-één gesprekken te voeren met diverse stakeholders, zowel intern als extern, via diepte-interviews om een diepgaand inzicht in de behoeften en verwachtingen van alle betrokkenen te krijgen.

Wat kun je verwachten?

 1. Verkenning van percepties
  Diepte-interviews bieden een waardevolle gelegenheid om te begrijpen hoe gebruikers jouw merk en aanbod ervaren. We peilen naar hun gedachten, meningen en percepties, waardoor we een holistisch beeld krijgen van hoe jouw merk in de markt wordt ontvangen.
 2. Website-analyse
  We gaan dieper in op wat gebruikers denken over je website. Wat vinden ze positief en wat ervaren ze als minder positief? Dit helpt niet alleen om de gebruikerservaring te optimaliseren, maar ook om inzicht te krijgen in potentiële knelpunten.
 3. Doelgroepperceptie
  Een diepte-interview stelt ons in staat om de doelgroep vanuit hun perspectief te begrijpen. Wat ervaren ze als positief en negatief? Het identificeren van deze percepties is cruciaal voor het afstemmen van je aanbod op de specifieke behoeften van je doelgroep.
 4. Ideeën aftoetsen
  Onze diepte-interviews dagen bestaande ideeën uit door feedback direct van gebruikers en klanten te verzamelen. Hierdoor kunnen we de initiële verwachtingen uitdagen en betere oplossingen ontwikkelen die echt resoneren met de doelgroep.

Verloop van het gesprek

De diepte-interviews duren ongeveer 1 uur en kunnen, indien gewenst, plaatsvinden via een video-call. Tijdens het gesprek gaan we dieper in op specifieke onderwerpen op basis van de verkregen input.

Extra Stap: gemodereerde gebruikerstesten

Indien nodig voeren we gemodereerde gebruikerstesten uit op de huidige situatie. Dit stelt ons in staat om specifieke functionaliteiten onder de loep te nemen en extra vragen te stellen. We observeren non-verbale communicatie om diepgaande inzichten te verkrijgen in de interactie van gebruikers met jouw product of dienst.

Ontdek alle gebruikersonderzoeken ➜

Adviesrapport

Je krijgt een adviesrapport dat waardevolle inzichten en aanbevelingen bevat. Dit rapport nemen we ook graag samen door zodat alles duidelijk is en er next steps kunnen gedefinieerd worden

Lijkt een diepte-interview nuttig in jullie proces?

We overleggen graag hoe dit een ideale stap in het proces kan zijn