Concurrentieanalyse

Wat heeft de concurrentie dat jij niet hebt? Hoe scoren zij? En belangrijker nog, hoe kunnen we hun aanpak overtreffen? Uniek zijn in een wereld waar we met zovelen hetzelfde doen, is niet eenvoudig. Toch benaderen we dit vraagstuk creatief zodat je website de waarden van je bedrijf uitstraalt en meteen de aandacht trekt.

Dankzij een concurrentie analyse, krijg je bovendien inzicht in de aantrekkelijkheid van de markt waarbinnen je opereert. Je identificeert als eerste 'gaten' in de markt en kan een voorsprong nemen.

Concurrentieanalyse
Expertise Onderzoek1

Een concurrentie analyse vertelt je iets meer over:

  1. Je concurrenten: wie zijn de bedrijven die met je concurreren voor dezelfde klanten en middelen?
  2. Hun offering: welke producten, diensten, marketingstrategieën en modellen bieden zij aan? Wat zijn daarbij hun sterktes en zwaktes?
  3. Je concurrentievoordeel: hoe verschilt je eigen identiteit van die van je concurrentie? Wat is dus je unieke waardepropositie of USP?
  4. Je concurrentiestrategie: met welke strategie kan je je concurrentievoordeel benutten en nog meer concurrenten op de markt overtreffen?

Concurrentie analyse laten uitvoeren?

Neem nu contact op.

Verzamel inzichten aan de hand van grondige analyses