Functionele analyse

Een functionele analyse is voor UX-designers en developers wat een blauwdruk is voor de architect. Het beschrijft al jouw doelen en verwachtingen en vormt zo de leidraad doorheen het ontwikkelingsproces.

Dankzij een gestructureerde weergave van de geplande functionaliteiten scheppen we zowel voor jou als voor de ontwikkelaar een helder beeld van het beoogde resultaat. Het is als het ware de technische vertaling van jouw functionele noden en die van jouw gebruikers.

Pieter-Jan en Gill werken aan een informatiearchitectuur
Een UML-diagram

Wanneer is een functionele analyse aanbevolen?

Dat spreekt voor zich: van zodra je aan je digitaal platform functionaliteit wil toevoegen, wijzigen of verwijderen.

Als je gebruikers een vlotte service wil aanbieden, moet je platform heel wat kunnen. Om alle gewenste functionaliteiten geïntegreerd te kunnen aanbieden is vaak de input van verschillende stakeholders vereist. Onze functioneel analisten brengen hun wensen en belangen samen, diepen ze uit en converteren ze naar ontwikkelingsklare functionaliteiten. Jij bepaalt vervolgens welke functionaliteit prioriteit heeft en dus als eerstvolgende moet worden ontwikkeld.

Sarie, een collega van UXMen

Wat is de meerwaarde van een functionele analyse?

Dankzij de functionele analyse krijg je stakeholders op één lijn en worden alle functionaliteiten als één geheel en dus geïntegreerd ontwikkeld. Het sluit vrijheid van interpretatie tijdens het ontwikkelingsproces uit en garandeert zo een compact ontwikkelingsproces, hogere kwaliteit en een lagere totaalkost.

Een goede functionele analyse:

 • minimaliseert het risico tijdens het project;
 • vermijdt veronderstellingen;
 • helpt prioriteren;
 • klikt de scope vast;
 • versterkt de communicatie;
 • boost de efficiëntie;
 • biedt een relevante oplossing van bij de start.
Sarie, een collega van UXMen

Hoe pakken we dit aan?

We beginnen aan een functionele analyse door alle requirements te verzamelen door workshops, interviews of focusgroepen met interne en/of externe stakeholders.

Vaak weten onze klanten al goed wat ze willen en zijn er al heel wat vereisten gespecificeerd. Ben je echter nog niet zeker van wat je wil, wat technisch mogelijk is of hoe je dat ingepast krijg in je workflow? Dan helpen onze functioneel analisten je graag op weg. Weet jij wel al wat je wil, maar is je collega een andere mening toegedaan? Dan helpen we jullie via dynamische workshops tot een consensus te komen.

Duidelijke en eenduidige requirements zijn de basis van een goede oplossing.

Om onze beschrijvingen van de functionele analyse helder te houden, gebruiken we user stories & use cases waarmee een development team meteen aan de slag kan.

User stories & use cases

User stories en use cases zijn twee van de beste manieren om alle functionele vereisten en het beoogde resultaat van een systeem te beschrijven.

User stories beschrijft een specifieke behoefte van een gebruiker in hoogstens een paar zinnen. Ze bevatten net voldoende informatie om te begrijpen wat het systeem moet doen, maar gaan niet dieper in op hoe het systeem dat moet doen.

Use cases beschrijven de volledige interactie tussen de gebruiker en het systeem. In dat opzicht is een use case gedetailleerder dan een user story. De nadruk ligt op het gedrag dat in het systeem moet worden ingebouwd of hoe het systeem iets moet doen.

MoSCoW principe

Het eindresultaat van een goede functionele analyse is een heldere lijst van requirements en user stories en/of use cases op basis waarvan je systeem ontwikkeld kan worden.

Om prioriteit toe te kennen aan wat cruciaal is en wat eerder nice to have, gebruiken we het MoSCoW Principe. Dit is een prioriteringstechniek om tot consensus te komen over het belang van elke requirement.

We delen ze in volgens: must have, should have, could have en won't have.

Pieter-Jan, een collega van UXMen

Waarom functionele analyse?

 • Stakeholders op één lijn krijgen
 • Ideeën vertalen naar requirements
 • Requirements vertalen naar ontwikkelingsklare user stories en/of use cases
 • Prioriteren van requirements
 • Met een gerust hart starten aan een ontwikkelingstraject