Aan welke toegankelijkheids-richtlijnen moet je voldoen?

Een website of mobiele applicatie is toegankelijk als hij voldoet aan de WCAG: de Web Content Accessibility Guidelines. Die WCAG-richtlijnen stellen dat je digitale content ‘waarneembaar’, ‘bedienbaar’, ‘begrijpelijk’ en ‘robuust’ moet zijn. Hieronder vatten we de belangrijkste WCAG-richtlijnen even voor je samen.

WCAG
Waarneembaar

1. Waarneembaar

Iedereen moet jouw content kunnen waarnemen met de zintuigen die voor hen beschikbaar zijn.

 • Tekstbeschrijvingen: Voeg beschrijvende tekst of ‘alt-tekst’ toe aan afbeeldingen, grafieken en andere visuele content voor blinde en slechtziende gebruikers.
 • Audiodescripties en ondertiteling: Voorzie geluidsfragmenten en video’s van audiobeschrijvingen, transcripties of ondertiteling.
 • Schaalbaarheid en schermstand: Zorg dat content raadpleegbaar is in zowel staande als liggende stand en dat tekst gemakkelijk te vergroten is (tot 200%).
 • Kleurcontrast en visuele signalen: Zorg voor voldoende contrast tussen kleuren en gebruik aanvullende signalen naast kleur, zoals vorm of tekst.
Bedienbaar

2. Bedienbaar

Je content moet raadpleegbaar zijn met alle soorten toestellen en softwares.

 • Toetsenbordtoegankelijk: Zorg dat de website volledig met het toetsenbord te bedienen is en vermijd ‘toetsenbordvallen’ (een plek waar een toetsenbord-gebruiker vast komt te zitten).
 • Aanpasbare timing: Zorg ervoor dat mensen de tijd kunnen verlengen om bepaalde formulieren in te vullen.
 • Beperking van beweging: Bewegende content (bv. foto-slideshow) moet pauzeerbaar zijn en mag niet meer dan 3 keer per seconde flitsen om afleiding of epilepsieaanvallen te vermijden.
 • Structuur en navigatie: Gebruik een logische paginavolgorde, duidelijke titels, uitleglabels in formulieren, beschrijvende tekstlinks en skiplinks voor een snelle navigatie.
 • Alternatieve bediening: Functionaliteiten moeten op verschillende manieren te gebruiken zijn (bv. inzoomen kan via een plus- en minsymbool of door 2 vingers weg van elkaar te slepen).
Begrijpelijk

3. Begrijpelijk

Elke gebruiker moet makkelijk doorheen de website kunnen navigeren, alle informatie begrijpen en eventuele problemen vlot kunnen oplossen.

 • Correcte taalinstelling: Definieer de hoofdtaal van de tekst in de code van elke webpagina en geef aan wanneer de taal verandert, zodat schermlezers alles correct uitspreken.
 • Consistente navigatie: Gebruik doorheen de hele website een consistente of herkenbare paginavolgorde, naamgeving, beschrijving, gebruik van vormen, kleuren, labels …
 • Duidelijke labels en instructies: Gebruik duidelijke labels en instructies bij invoervelden en zorg ervoor dat gebruikers de ingevoerde informatie kunnen verbeteren en verifiëren.
 • Duidelijke foutmeldingen: Toon aan waar er fouten zitten in invoervelden en geef gericht advies om die op te lossen.
Robuust

4. Robuust

De inhoud moet altijd juist weergegeven worden en compatibelzijn met alle webbrowsers en ondersteunende technologieën, zoals schermlezers.

 • Correcte HTML-code: Zorg dat de HTML-code correct is zodat webbrowsers en softwares die juist kunnen lezen en verwerken.
 • Toegankelijke statusmeldingen: Zorg voor statusmeldingen wanneer er iets verandert op de webpagina (bv. een bevestiging na verzending van een formulier), zodat schermlezers dit kunnen lezen.

Maak jouw website ook toegankelijk