21 augustus 2020

Controleer de toegankelijkheid (WCAG) van je website

 • Profielfoto Bram 08056 Final
  Bram EveraerdUX ARCHITECT

Om aan de EU-richtlijnen te voldoen moeten alle websites van de overheid, intranet, extranet, online en mobiele toepassingen tegen 23 september 2020 toegankelijk zijn. Maar wat is een toegankelijke website?

In ieder geval moet elke overheidswebsite tegen 23 september 2020 een toegankelijkheidsverklaring hebben. Naast de verklaring wil je aan zo veel mogelijk eisen van de nieuwe wetgeving voldoen. De eerste stap is inzicht krijgen in de toegankelijkheid van jouw website.

Hoe toegankelijk (WCAG) is mijn website?

Met de toegankelijkheid van een website wordt bedoeld dat er vrijwel geen obstakels zijn bij het gebruik van de website. Denk aan optimalisaties voor mensen met een beperking, blinden, slechthorenden, … De EU-richtlijnen stellen dat vanaf 23 september 2020 audio- en videocontent dat vooraf opgenomen (niet live) is, voor iedereen toegankelijk moet zijn zodra deze gepubliceerd worden.

Je website is dus begrijpelijk en bedienbaar voor iedere gebruiker. Van millennials die opgroeiden met swipe, like & share tot ouderen of mensen met een beperking. De EU-richtlijnen vind je terug in de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Helaas zijn deze richtlijnen ironisch genoeg allesbehalve toegankelijk te noemen voor de gewone communicatieverantwoordelijke, webmaster of site-eigenaar.

In plaats daarvan geven wij enkele tips om veelvoorkomende toegankelijkheidsproblemen op te sporen. Dit is alvast een startpunt. Om zeker te zijn dat je aan zo veel mogelijk eisen voldoet, kan je een best een specialist ter zake inschakelen. Enkele gebruikelijke toegankelijkheidsproblemen:

 • Hebben alle animaties een tekstueel alternatief?
 • Zijn video’s ondertiteld?
 • Is de tekststructuur consequent met de nodige titels en tussentitels?
 • Is er voldoende contrast op webpagina's en bij beeldmateriaal?
 • Beschikken de aanklikbare elementen over een duidelijke beschrijving?
 • Zijn alle pdf’s op de website toegankelijk?
 • Kan je bewegende onderdelen stopzetten?
 • Als je een fout maakt bij het invullen van een formulier, is er dan tekstuele hulp?

Deze toegankelijkheidsproblemen kan je gemakkelijk manueel opsporen. Je doet een handmatige controle op je website. In een volgende fase verifieer je jouw bevindingen met een automatische tool. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd zag. Een automatische tool die je hierbij kan helpen is bijvoorbeeld Screaming Frog . Deze tool is gratis en geeft een overzicht van al je paginatitels, ontbrekende alt-teksten bij afbeeldingen, … Niet enkel de toegankelijkheid van je website vergroot, maar ook je SEO-score is afhankelijk van deze technische optimalisaties.

Hoe formuleer ik een toegankelijkheidsverklaring?

Om te verklaren dat jouw site toegankelijk is, moet je een toegankelijkheidsverklaring publiceren vóór 23 september 2020. In deze verklaring kan je bijvoorbeeld formuleren welke delen van de site of applicatie nog niet toegankelijk zijn en welke alternatieven of plan van aanpak jullie hiervoor hebben. Je noteert ook hoe je de toegankelijkheid getest hebt en wie je kan contacteren bij opmerkingen of vragen.

Gelukkig moet je deze toegankelijkheidsverklaring niet zelf gaan verzinnen. Je kan gebruikmaken van de invulassistent van BOSA (FOD Beleid en Ondersteuning). De resultaten van je toegankelijkheidsonderzoek neem je over in de invulassistent. Met dit online-hulpmiddel kan je een toegankelijkheidsverklaring genereren. Deze verklaring kan je vervolgens op je website plaatsen.

Een toegankelijke website als onderdeel van je organisatie

Momenteel geldt deze wetgeving dus enkel voor websites, applicaties en mobiele toepassingen van de overheid (mobiele toepassingen krijgen uitstel tot 22 juni 2021 van de EU). Maar laat dit je niet weerhouden om ook al naar je website te kijken als je eigenaar bent van een commerciële website of webshop. Controleer of jouw website ook kan verbeteren op basis van deze toegankelijkheidsnormen.

Maak de toegankelijkheid van je website een terugkerende opdracht, eventueel jaarlijks. Zorg ervoor dat je actiepunten opvolgt en optimalisaties uitvoert. Zo kan jij je toegankelijkheidsverklaring updaten en is je website steeds een goede gastheer voor al zijn bezoekers, zonder uitzondering.

Geschreven door

 • Profielfoto Bram 08056 Final
  Bram EveraerdUX ARCHITECT

Share this post

Heb je hulp nodig bij je toegankelijkheidsverklaring? Aarzel niet om ons te contacteren!